Peter

Peter Larsson

Bor i Skövde och dansar som karaktären Krall i föreställningen.
Sponsra Peter! pdf icon

Vad är den största utmaningen med Galamanta?

Förutom det rent koreografiska, att göra rätt saker vid exakt rätta tidpunkter under föreställningens gång, är utmaningen och målet att ge publiken en upplevelse som de bär med sig under lång tid framöver. Min Permobil förvandlas under 45 minuter från ett hjälpmedel till ett konstnärligt redskap i åhörarna sinnen.

Vad får publiken uppleva i London?

En fantastisk dans- och musikföreställning som handlar om kärlek, svartsjuka och ond död.

Vad ser du mest fram emot med föreställningen?

Att stå på en internationell scen för första gången och framföra detta stycke, som har betytt mycket för mig när det gäller att våga pröva mina konstnärliga vingar, också utanför ramen för Share Music.

Beskriv med tre ord, vad Galamanta har gett dig!

Självtillit, samhörighet och personutveckling.